<h1>Gestió editorial</h1>

Gestió editorial

Com que també som una editorial, podem confeccionar i completar tot el procés de la creació d'un llibre o revista, i responsabilitzar-nos de la redacció, correcció, disseny, maquetació, impressió, i també de la gestió i dels tràmits administratius.

Aquesta oferta pot ser total o parcial, és a dir, podem encarregar-nos de tot el seu procés o, si es prefereix, només d'aquells aspectes que considereu.

A més, podem imprimir des d'un sol exemplar fins al límit que creieu oportú.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia